Uku soovitusprogrammi tingimused


Uku soovitusprogramm (“programm”) võimaldab Uku liikmetel teenida meelepäraseid auhindu, soovitades tuttavaid/sõpru Uku uuteks kasutajateks.

Kuidas teenida soovituspunkte?
- Edastades soovitatava nime ja emaili aadressi Uku tiimile (1 nimi = 1 soovituspunkt).

Iga soovitatud isik annab ühe soovituspunkti, mille eest on ettenähtud tänukingitused. Soovituspunktid lisatakse liikme arvestusele vaatamata, kas soovitatud isik registreerib konto või mite.

Kui soovitatav registreerb Ukusse konto, teenib soovitatav lisaauhindu.

Kui soovitatav hakkab Uku kliendiks, teenib soovitatav peaauhinna, milleks on 100€ Partneri kinkekaart.

Edukad soovitused
Edukaks soovituseks loetakse kontakt, kes ei ole veel Uku klient. Kui ühe ettevõtte alt soovitatakse sama isikut mitmel korral, antakse soovituspunktid esimesele soovitajale.

Kui soovitaja on teisest ettevõttest, rakenduvad soovituspunktid mõlemale Uku liikmele, kuid Uku krediiti ja kinkekaardi saab ainult esimene soovitaja. Kui soovitatav on juba kellegi poolt soovitatud, teavitame sellest soovitajat.

Auhinnad soovituspunktide eest
5 (viie) soovituspunkti täitumisel saab soovitaja endale õiguse lunastada korduvkasutatav Uku kott.

10 (kümne) soovituspunkti eest saab soovitaja endale õiguse lunastada veebikaamera kätte ja Uku tassi. 

Iga 3 registreerunud soovituse eest saab soovitanud Uku liige 10€ Uku krediiti, mis arvestatakse maha järgmisest maksest. Kui ühest ettevõttest on soovitajaid mitu, lisatakse krediit ettevõtte kontole ja summeeritakse.

Iga soovituse eest, kellest saab Uku klient on soovitajal õigus lunastada 100€ Partneri Kinkekaart.
Kui ühte isikut soovitatakse rohkem kui ühel korral, võetakse arvesse esimene soovitaja ning teistele soovitajatele antakse sellest teada, et antud isikut on juba soovitatud. Soovituspunkte saab soovitud isiku eest, küll aga ei ole võimalik lunastada 100€ kinkekaarti.

Kinkekaart väljastatakse soovitajale peale seda kui soovitatav on tasunud makseid kogusummas 100€.

Lõpetamine ja muudatused
Uku võib peatada või lõpetada programmi või kasutaja võimaluse selles osaleda mis tahes ajal ja põhjusel.
Jätame endale õiguse soovituspunktid eemaldada, kui märkame tegevust, mis meie arvates on kuritahtlik, petlik või rikub Uku teenusetingimusi.

Tingimuste värskendused
Ukul on õigus soovitusprogrammi tingimusi igal ajal ilma ette teatamata värskendada. Sellisel juhil postitame muudatused getuku.ee veebisaidile, rakendustesse või teenustesse, mis kehtivad postitamisel. Jätkuv programmis osalemine pärast muudatusi tähendab nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 29. jaanuaril 2021

Uku logo

Tööhaldustarkvara Uku tuli välja 2018. aastal, et muuta efektiivsemaks finantstiimide ja raamatupidajate töökorraldus ning võimaldada juhtidel teadlikumalt ettevõtet juhtida.

Copyright © 2021 Artify OÜ