Tootest

Uku uuendused

Avaldatud
25.10.2022
3 min lugemine

Veebruar 2023

Uued võimalused

 • Võimalus Ukusse registreerida ja logida sisse Microsoft'i kontoga.

Seadete ja App store'i ümberkorraldus

 • App Store’i uus nimetus on Seaded.
 • Ettevõtteid kuvatakse Seadete all rippmenüü asemel horisontaalses menüüs.
 • Seadete all on uus ettevõtte rakendus, kus näeb põhiandmeid, paketi infot, arveid ja seadeid. Ettevõtte rakenduse alla on koondatud ka klientide ja ülesannetega seonduvad seaded. Turvalisuse vahelehel saavad administraatorid määrata, mismoodi saavad kasutajad sisse logida: e-mail, Google'i või Microsoft'i kontoga.
 • Isiklikud seaded on nüüd Profiil menüüpunkti all.

Jaanuar 2023

Uued võimalused

 • Ülesannete dublikeerimine - ülesande vaates kolme täpi menüü all on võimalik ülesannet kopeerida.
 • Ajakirjete sisestamine tulevikku - ülesande rakenduse alla on lisandunud uus seadistus "Luba ajakirjed tulevikus". Selle seadistuse aktiveerimisel on võimalik ajakirjeid sisestada ka tulevikku.

Detsember 2022

Uued võimalused

 • E-kirjade äpp - automatiseeri korduvad kirjad ja saada klientidele e-kirju otse Ukust.
 • Kasutaja deaktiveerimisel on võimalus valida asendaja.

November 2022

Uued võimalused

 • Kliendigruppide arhiveerimine - kasutuses oleva kliendigrupi kustutamisel toode arhiveeritakse. Arhiveeritud tooteid on võimalik taastada.
 • Deaktiveeritud klientide ja kasutajate raport - raporti nägemiseks kliki deaktiveeritud klientide või kasutajate nimekirjas kliki kolme täpi nupule ja vali "Vaata raportit".
 • Uued filtrivalikud - "Delegeeritud" ja "Delegeerija" filtrivalikutega saad välja sorteerida, mis ülesanded oled edasi suunanud ja mis on sulle suunatud.

Oktoober 2022

Uued võimalused

 • Detailsem ajasisestus - nüüd saad Ukus ajakirjeid kommenteerida ja alamülesannetele aega mõõta.
 • Kiirem korduvuse lisamine - ülesande vaatesse lisandus kiirvalik, mis suunab oma korduvuse seadistamise aknasse.
 • Uus filter - sorteeri ülesanded selle järgi, kas neile on aega mõõdetud või mitte.
 • Jooksva ülesande tehtuks märkimine - ülesannet, millele mõõdetakse stopperiga aega, saab mugavalt tehtuks märkida päises. Kursoriga stopperi nupule liikudes ilumub valik “Märgi tehtuks”.
 • Arve prefiks - arve prefiksiks saab määrata muutujat (arve koostmise aasta, kuu või päev).
 • Kohustuslikud lisaväljad - lisavälja täitmise saab määrata kohustuslikuks. 
 • Kliendi keel - lisandusid norra ja saksa keele valikud.

Kvaliteedi parandused

 • Raporti XLSX eksport - raportit saab alla laadida lisaväljadega või lisaväljadeta.

September 2022

Uued võimalused

 • Seotud ülesanded - Kui üks ülesanne on tehtud, ilmub töölauale järgmine ülesanne
 • Uku API 2.0 - saab tõmmata ülesandeid ja nendega seotud infot ning Ukusse sisestatud ajalogisid
 • Tasumine poola zlottides
 • Raporti “Aeg” vaates tuvastab Uku ajakirjete kattuvuse ja nendevahelised augud. Ajakirjete kattuvus märgitake punase ja augud rohelise joonega. Kiirvalikutega saad mugavalt lõigata ajakirjeid või lisada uusi. NB! Võimalus on saadaval raporti “Aeg” vaates, kui filtrist on valitud üks kasutaja ja ajakirjed on kronoloogilises järjestuses.
 • Klientide profiilide vahel navigeerimine - nüüd saad ühe kliendi profiililt teisele liikuda päises asuva noolega. Funktsionaalsus jätab meelde ka eelnevalt valitud filtreid.
 • Raportis saad nüüd välja kuvada arveldatavat (h) ja mitte arveldatavat (h) aega.

Kvaliteedi parandused

 • Ülesande kiirvaliku täiendus - kiirvalikutesse tekib sinu eelmine pooleliolev ülesannde millega saad mugavalt jätkata. Loe lähemalt ülesande kiirvalikute kohta
 • Topelt arvenumbrite hoiatus - kui sisestada juba olemasoleva numbriga arve, tuleb hoiatus
 • Lepingus ja arvel on tooted vastavalt kliendile määratud keelele - tooted peavad olema sisestatud vastavas keeles. Loe lähemalt toodete koostamise kohta.
 • Saab eksportida tasutud arveid
 • Kliendi eksportimisel lisanduvad ka kliendi kohta tehtud märkmed
 • Uuenenud kliendiimport - mugavam ja kiirem klientide import

Juuni 2022

Uued võimalused

 • Uku avalik API - võimaldab tõmmata Ukust infot klientide, arvete ja lepingute kohta.
 • Toote arhiveerimine - kasutuses oleva toote kustutamisel toode arhiveeritakse. Arhiveeritud tooteid on võimalik taastada.
 • Lisavälja arhiveerimine - kasutuses oleva lisavälja kustutamisel lisaväli arhiveeritakse. Arhiveeritud lisavälju on võimalik taastada.
 • Teema arhiveerimine - kasutuses oleva teema kustutamisel teema arhiveeritakse. Arhiveeritud teemasid on võimalik taastada.
 • Uus arve seadistus - null summaga tooteridade peitmine.
 • Fikseeritud hinnaga toodete puhul on võimalik tööde mahtu arvel kajastada järgmiste placeholder’ite abil: {{quantity_as_number}} {{quantity_as_time}}. Placeholder’id tuleb lisada toote reale.
 • Kliendile manuaalselt arvele/lepingusse toote lisamisel on võimalus määrata arveldatavad teemad.
 • Arvele saab sisestada miinus kogust ja/või hinda.
 • Käsitsi lisatud lepingu real või tootel saab valida arveldatava ja mitte arveldatava aja filtrit.

Kvaliteedi parandused

 • Kliendi profiilis on märkmeid lisades taas võimalik teksti sisse linke lisada.
 • Ülesande vaates on kommunikatsioon ja tegevus taas kuvatud eraldi tulpades.
 • Filtri rippmenüüs kuvatakse valitud väärtused kõige ees.
 • Ühe emailiga on nüüd võimalik luua vaid üks konto.
 • Kliendi peakasutaja saab massiliselt koostada oma klientidele arveid.
 • Kliendi peakasutaja saab muuta kõiki oma klientide arvel olevaid tooteridu.
 • Kliendi lepingusse lisandusid tootepõhised miinimumajad: 2-8 tundi. 
 • Toote- ja käibemaksukoodide täielikult välja kuvamine rippmenüü valikus.
 • Toote, ressursi- ja käibemaksukoodide otsing rippmenüü valikus.

Mai 2022

Uued võimalused

 • Uus filter kliendi nimekirjas - klientide nimekirjas saad andmeid filtreerida nüüd ka läbi kliendi lisaväljade. Filter toetab järgmiseid lisavälja tüüpe: number, tekst, valik, mitu valikut ning jah/ei.
 • Võimalus määra kliendi kontaktidele rollid (näiteks raamatupidaja, tegevjuht).

Kvaliteedi parandused

 • Merit Aktiva ja SmartAccountsi äppide seadete all on võimalik mugavalt otsida ja luua uusi lisavälju.
 • Pikk ülesande lisavälja nimi on nüüd täispikkuses nähtav, kui liikuda kursoriga lisaväljale.
 • Uku on saadaval poola keeles.
 • Ukusse on lisatud kaks uut regiooni Poola (PL) ja Euroopa (EU). Uued kasutajad näevad Demo konto all oma regioonile vastavaid tööplaane.
 • Kõik filtrid on tähestikulises järjestuses.
 • Arveldamise äpis on Lepingu mallid ja Arve mallid eraldi lehtedele viidud.
 • Arvel kuvatakse ka ristkülikukujuline ettevõtte logo korrektselt ilma seda lõikamata. 
 • Lepingu mallide kustutamine on taas võimalik.
 • Lepingul olevad tooted tõlgitakse taas korrektselt õigesse keelde.
 • Kasutajad saavad manuseid lisada teiste kasutajate sisestatud märgetele.
 • Uku teadete kellaaega kuvatakse korrektselt.

Aprill 2022

Uued võimalused

 • Uute toodete lisamine kliendi lepingutesse. Uue toote lisamiseks on esmalt vaja sisestada Uku arveldamise äpis uus lepingu mall, mis sisaldab teenust/teenuseid, mida soovid lepingule lisada. Pärast malli loomist liigu edasi kliendinimekirja, märgi linnukesega klient/kliendid, kellele soovid uut teenust lisada ja vali horisontaalsest menüüst lepingu tegevused. Edasi vali Täienda ning määra seadistustest, mis lepinguid soovid täiendada ning mis malli soovid lepingusse lisada.

Märts 2022

Uued võimalused

 • Lepingute mallid lihtsustavad klientide arveldamise seadistamist, sest iga kord pole vaja arveldamise lepingut nullist alustada, vaid kliendile saab lisada lepingu malle. Ettevõtte lepingu malle saab luua Arveldamise äpi all App Store’is. Loe lähemalt, kuidas seadistada ja kasutada lepingu malle.
 • Muutes arveldamise malle muudad ka sellega seotud kliendilepinguid - Arve mallides tehtud muudatused rakenduvad ka kliendilepingutes. MÄRKUS: Kui kliendi arveldamise lepingut on muudetud, siis seos malli ja lepingu vahel katkestatakse ja muudatud mallis selle kliendi arveldamise lepingut enam ei mõjuta. 
 • Ühel kliendil mitu lepingut - Ühele kliendile on võimalik lisada mitu lepingut. Lepingud on leitavad kliendi profiililt Arveldamise vaates.
 • Kliendi arveldamise vaade on jagatud kolmeks:  (1) arved - nimekiri kliendi arvetest, (2) lepingud - nimekiri kliendilepingutest ja (3) seaded - kliendi arveldamise seaded.
 • Ühekordse arve loomine (ilma lepinguta) - Ühekordseid arveid saab luua kliendi profiili all Arveldamise vaates vajutades nupule “Lisa arve”. 
 • Allahindlus - Uku toetab allahindluse lisamist. Allahindlust saad lisada lepingu mallis, kliendi lepingu või ühekordse arve tootereale. Kui arved saadetakse Ukust raaamatupidamisprogrammi, siis allahindlus kajastatakse ka seal.
 • Null summas arveread - Arvel kuvatakse arveread, mille summa on 0, kui selle kogus on suurem 0-st. See võimaldab arvel näidata teenuseid, mida on tehtud, aga mille eest tasu ei küsita. 
 • Raamatupidaja nime kuvamine arvel - PDF arvel saab mugavalt välja tuua kliendi raamatupidaja / peakasutaja. Peakasutaja nime kuvamiseks kasuta teksti {{client_primary_user}}. Seda saab lisada kliendi arveldamise seadete all või Arveldamise äpis Arve PDF mall all.
 • Arve vastuse e-mail - Kliendi arveldamise seadete all on võimalik ära määrata, mis e-mailile saadetakse vastus. 
 • Arveridade järjestuse muutmine - Võimalik on muuta teenuste / toodete järjekorda ning seda nii ettevõtte lepingu mallis, kliendi lepingus kui ka arve muutmise vaates. 
 • Uued arveldamise filtrid Kliendid vaates - Lisatud on kaks uut filtrit: lepingu mall (nimekiri arveldamise mallidest) ja lepingu staatus (aktiivne, tuleviku ja lõpetatud).
 • Arveldamise hulgitoimingud - Kliendinimekirjas on võimalik mitmele kliendile korraga lisada lepingu malle või vahetada lepingut. Lepingu vahetamise korral lõpetatakse sama korduvusega vanad lepingud päev enne kui on määratud uue lepingu algus.

Uued seaded Arveldamise äpis:

 • Luba kliendihalduritel näha ja luua oma klientide lepinguid ja arveid - See seadistus võimaldab kliendihalduril (kliendi admin) enda klientide arveid hallata. Kui seadistus on aktiveeritud, siis kliendi peakasutajatele kuvatakse peamenüüs arveldamise vaates enda klientide arved.
 • Luba liikmetel näha ja luua oma klientide arveid - Kasutajad näevad arveid kliendi profiilil Arveldamise vaates. Samas vaates saavad nad ka lisada uusi arveid ja neid korrigeerida. See seadistus ei võimalda arveid eksportida ega saata.
 • Luba liikmetel näha oma klientide arveid - Kasutajad näevad arveid kliendi profiilil Arveldamise vaates. Sealjuures pole kasutajatel võimalik arveid muuta.

Kvaliteedi parandused

 • App Store’is äppide aken on suuremaks tehtud ja päis fikseeritud mugavamaks kasutamiseks.
 • Arvelt on võimalik liikuda kliendi profiilile vajutades päises asuvale kliendi nimele.
 • Kliendi arveldamise lepingu lõppkuupäeva on võimalik kustutada.

Veebruar 2022

Uued võimalused

 • Kiirvalik - nüüd saad ülesande kaardil kliendi ikoonilt vaid ühe klikiga kliendi profiilile liikuda.
 • Kõik ülesande seaded App Store'is - kui varem olid ülesande seaded osaliselt Uku seadete all ja osaliselt App Store’is, siis on kõik ülesannete seaded App Store’i kokku toodud.
 • "Kasutaja" filter - võtab nüüd arvesse ka gruppidesse kuulumise. Näiteks kui tiimikaaslane Malle Mägi kuulub gruppi X, siis valides filtrist tema nime kuvatakse lisaks Malle ülesannetele välja ka gurupi X ülesanded.
 • "Jälgin" filter - lisaks töölauale saab jälgitavaid ülesandeid välja filtreerida ka kalendri vaates.
 • Ülesande otsing - läbi ülesande otsingu lisatavatele ülesannetele lisatakse ka lisaväli, kui see on eelnevalt antud ülesande külge lisatud. Lisavälja väärtus jäetakse seejuures täitmata.

Kvaliteedi parandused

 • Kasutajate lisamine pärast makse tegemist - pärast paketi uuendamist on koheselt võimalik lisada Ukusse uusi kasutajaid.

Jaanuar 2022

Uued võimalused

 • Ülesannete jälgimine – märgi ennast ülesande jälgijaks, et kolleegide tööjärjega mugavalt kursis püsida. Filtri valikusse lisandus “Jälgin” filter, millega saad kõik jälgitavad ülesanded välja sorteerida. 
 • Kasutajate grupid – lisa kasutajad gruppidesse (seda saad teha kasutajate vaate all) ja suuna ühekordseid või plaanilisi ülesandeid ühe kasutaja asemel grupile. Ülesanne ilmub kõigi grupiliikmete töölauale. See uus funktsioon muudab meeskonnatöö veelgi sujuvamaks. 
 • Arve tasutuks märkimine – nüüd saad arveid ka käsitsi tasutuks märkida nii arvete nimekirjas hulgi kui arve vaates ühekaupa.
 • Menüü kuvamine - nüüd on võimalus täielik menüüriba avatuks jätta.

Kvaliteedi parandused

 • Mini Uku näeb nüüd veelgi ilusam ja kasutajasõbralikum jälja. Insalli Mini Uku siin.
 • Raporti "Ülesanne" ja "Aeg" vaates kuvatakse pikemate ülesannete nimetus vaikimisi poolikult. Nüüd näed täispikka nimetust kui liigud kursoriga ülesandele.
 • Kliendi importimise protsessis on võimalik luua uusi kliendi lisavälju ja gruppe.
 • Kliendikaardil kuvatakse ainult need lisaväljad, kuhu on sisestatud andmeid.
 • Järjehoidjate otsing - kui salvestatud on üle seitsme filtri vaate, siis saab õige üles leidmiseks kasutada otsingut.
 • Kasutajate vaatesse on lisatud valik märkida kõik kasutajad.
 • Toote väljadele on lisatud otsing ja automaatne soovitus.
 • Arveldamise vaatesse on lisatud kiirvalikud “See kvartal” ja “Eelmine kvartal”.
 • Ülesande kiirvalikule on lisandunud uus seadistus, mis võimaldab kõik ajakirjed ühe ülesande alla koondada (ühe kuu lõikes).
 • Uku ostuarved lisatakse pdf formaadis kirjale.
 • Hulgi toimingud on saadaval lisaks töölauale nüüd ka kliendi ja arveldamise vaadetes.
 • Uku teated märgitakse loetuks pärast teadete ikoonile vajutamist.

Detsember 2021

Uued võimalused

 • Ülesande kiirvalikud - Loo ühe klikiga uus ülesanne ja alusta ajamõõtmist. Ülesande kiirvalikud võimaldavad mugavalt vahele tulevad ülesanded (nt telefonikõne ja e-post) Ukusse sisestada. Nii oled kindel, et kõik tööd saavad sisestatud. Loe lähemalt.
 • Uued võimalused ülesannete märkmetes - sisesta aktiivseid linke ja lisa tekst enterile vajutades uuele reale.
 • Töölaual kaks uut filtrit: "See kuu" ja "Eelmine kuu".
 • Kliendiandmete eksport võtab arvesse lisatud filtreid. Ekspordi ainult välja selekteeritud kliendid.
 • Kui liigud salvestamata ettevõtte malli või kliendi tööplaani vaatest edasi, siis kuvame hoiatava teate. Nii saad olla kindel, et oluline info ei lähe kogemata kaduma.

Kvaliteedi parandused

 • Lülita ülesannete lisaväljade kuvamist monitooringu vaates sisse ja välja.

November 2021

Uued võimalused

 • Merit Aktivast liigub arve tasumise info Ukusse – Ukust Meritisse saadetud arvete tasumise info liigub tagasi Ukusse. 
 • Uus seadistus “Jäta taimeri käivitamisel ülesanne avatuks” – seadistust saad määrata AppStore isikliku konto all.
 • Arveldamises on võimalik valida arve kuupäevaks “Loomise kuupäev”.

Kvaliteedi parandused

 • Korduvülesandele lisatud manus ei tule jooksva kuu ülesande külge – kuna korduvülesandele lisatud manus ei tule külge plaanist tulnud ülesandele, siis segaduse vältimiseks on võimalus eemaldatud.
 • Eemaldasime probleemid kliendi märkmetega – kasutajatel esines probleeme märkmetele manuste lisamisega ning olemasolevate märkmete uuendamisega.
 • Kliendikaardil arveldamise vaates on toodete ning KM koodide valik nähtav ja rippmenüü ei varja sisestatavat.
 • Arved liiguvad taas Ukust välja klientidele ilma, et ettevõte oleks enda e-posti seadistanud. 

Oktoober 2021

Uued võimalused

 • Integratsioon Merit Aktivaga – impordi Merit Aktivast kliendid, tõmba klientide töömahud, koosta arved ning saada arved tagasi Merit Aktivasse. Loe lähemalt.
 • Kliendiandmete uuendamine impordi teel – uuenda olemasolevate klientide andmeid läbi .xlsx impordi.
 • Kliendi lisaväljade andmete import – lisa kliendile veel rohkem infot, kasutades kliendi lisavälju. 
 • Uus seadistus “Peida Uku tööplaanid” – kliendi plaani koostamisel ei kuvata välja süsteemi töömalle.
 • Impordi klientide API võtmed massiliselt.

Kvaliteedi parandused

 • Uuendatud “Arveldamine” äpp App Store’s – seadista kõik arveldamisega seotud arveldamise äpi all.
 • Uku kliendikood liigub Merit Aktivasse kui projektikood.
 • Uue arveldamise toote lisamisel on toote algusajaks käesoleva aasta esimene päev.
 • Kliendi riigi valikusse on lisatud kõik maailma riigid. 
 • Igal kliendil on alati vaikimisi kasutaja – kliendi vaikimisi kasutaja deaktiveerimisel või eemaldamisel määratakse vaikimisi kasutajaks alati ettevõtte omanik. 
 • Kiirlingid igas äpis “Kuidas seadistada”, mis viivad meie abikeskuse artiklini.
 • Kliendi aastase arveldamise puhul on kuvatud perioodiks korrektne ajavahemik.

September 2021

Uued võimalused

 • Hulgitoimingud – ülesannete hulgitoimingutega saad muuta mitut ülesannet korraga. Loe lähemalt.
 • “Kliendid” ja “Ülesanded” äpid AppStore’s – seadista kõik ettevõtte kontoga seonduv AppStore uute äppide kaudu.
 • Duplitseeri olemasolev mall – võta uue malli koostamisel aluseks juba olemasolev mall.

Kvaliteedi parandused

 • Pikem ajaperiood grupeeringu "Kasutaja/Kuupäev’ kuupäevalisel kuvamisel – kui valitud periood on kuni 90 päeva, siis näed päevade ülevaadet. Sellest suurem periood annab kuise ülevaate.
 • Nüüd saad edukalt alla laadida kliendinimekirja, isegi kui mõnel lisaväljal on küljes deaktiveeritud kasutaja.
 • Arveldamine ei võta enam arvesse aega ülesannetelt, mis on kustutatud.
 • Raporti "Kokkuvõte’ vaate grupeeringu "Kuupäev/Kasutaja’ allalaadimine on parandatud.
 • Päike on tagasi Uku töölaual kui kõik ülesanded on tehtud!


Juuli 2021

Uued võimalused

 • Saada Ukus koostatud arved Merit Aktivasse.
 • Uus veerg “Uuendatud” kliendinimekirjas – lisa antud veerg ning saad kiire ülevaate, millal kliendi andmeid viimati muudetud on.
 • Uued võimalused arveldamise vaates – uued veerud “Arve kuupäev”, “Eksporditud” ja “Saadetud”, kliendi otsing, kliendigrupi filter ning valitud filtrite salvestamine. Enam ei pea soovitud kriteeriumitega arvete leidmiseks iga kord valikuid tegema, vaid saad avada juba salvestatud vaade. 
 • Järgmise arve numbri määramine arveldamise vaates – selleks, et arvete numbrid läheksid kokku raamatupidamisprogrammiga, määra, mis peab olema järgmise koostatava arve number.

Kvaliteedi parandused

 • Kui olid valinud töölaua grupeeringu, siis järgmine kord töölauale minnes ei olnud grupeering valitud. See on parandatud.
 • Lisades ettevõtte konto alla kas uue malli või teema, oli tarvis värskendada lehte. Nüüd ilmuvad need nähtavale kohe.
 • Uue kasutaja lisamisel kliendile on kliendi vaikimisi õigus “Peakasutaja” õigus.
 • Malli kustutamise võimalus – kustuta kõik vanad mallid, mida enam ei kasuta.
 • Ava kliendikaart uues aknas, vajutades Command (MacOS) / Ctrl (Windows) ning kliendi nimi.
 • Kliendikaardil on “Arve kuupäev” valikus kõik kuupäevad.

Autori Pilt
Uku
getuku.ee

Oled valmis
töötama targemalt?

Oleme Sulle igal sammul abiks ja
Uku on 14 päeva tasuta
Illustratsioon naisest, kes istub sülearvuti taga, millel on Uku logo

Kommentaarid

Muud artiklid