Uudised

Kuidas automatiseerida rahapesu tõkestamise protsess?

Kuidas automatiseerida rahapesu tõkestamise protsess?

Rahapesu ennetamiseks ja tõkestamiseks on Euroopa Liit kehtestanud õigusliku raamistiku, mida peavad järgima kõik ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus. Sealhulgas raamatupidamisteenuse pakkujad, kes on tihedalt seotud majandusliku tegevusega, nagu ettevõtete loomine, kinnisvara ostmine ja müümine, finantstehingute tegemine jms. 

Eelmainitud tegevused on kergesti ära kasutavad rahapesu kuritegudes. Isegi kui spetsialistid ei taha kurjategijaid teadlikult rahapesus aidata, võivad nad osaleda rahapesuskeemides tahtmatult.

Raamatupidamisteenuse pakkujad on kohustatud kohaldama oma tegevuses hoolsusmeetmeid, mida tuleb rakendada nii kliendisuhete loomisel kui ka näiteks tehingute juhuti tegemisel üle sätestatud piirmäära. 

Kliendisuhete loomisel peab kohustatud ettevõte kujundama hindamise tulemusel kliendi riskiprofiili ja riskiastme. Vastavalt riskiastme tasemest on kohustatud isik kohaldama ärisuhete seiret. Näiteks kõrge riskitasemega klientide puhul hindama uuesti kliendi riskiprofiili hiljemslt kuus kuud pärast ärisuhte loomist.

Lisaks riskiprofiili hindamisele ja uuendamisele on kohustatud isik vastutav tuvastama kliendi isikusamasuse ja tagama, et hoiustatav dokumendi koopia on kehtiv

Rahapesu tõkestamise protsessi automatiseerimine Ukus

Kõikide protseduuride korrektseks jälgimiseks oleme lisanud Ukusse uue võimaluse - automaatselt monitoorida kliendi rahapesu profiili, riskitaset ning isikut tõendava dokumendi andmeid ja kehtivusaega.

Automatiseeritud rahapesu protsessi aktiveerimisel loob Uku automaatselt ülesande valitud kasutaja töölauale, kui on vaja uuendada riskiprofiili või küsida kliendilt uue dokumendi koopiat.


Kasutades rahapesu tõkestamise äppi, teed oma ettevõttes rahapesu tõkestamise protsessi kiiremaks, mugavamaks ja tõstad teenuse kvaliteeti.

  1. Aktiveeri Rahapesu tõkestamise app “app stores”.


  1. Dokumentide monitoorimiseks seadista:
  • Mitu päeva ennem dokumendi kehtivuse lõppu loob Uku ülesande
  • Kellele ülesanne luuakse
  • Mis teemaga ülesanne seotakse 
  1. Riskiprofiili monitoorimiseks seadista:
Oled valmis töötama targemalt?

Uku Standard pakett 30 päeva tasuta
Alusta siit
Triin Rast
Chief Growth Officer, Uku
22.4.2021
Uku logo

Tööhaldustarkvara Uku tuli välja 2018. aastal, et muuta efektiivsemaks finantstiimide ja raamatupidajate töökorraldus ning võimaldada juhtidel teadlikumalt ettevõtet juhtida.

Copyright © 2021 Artify OÜ