edulood

Mugav tööaja arvestus ja ülesannete haldus raamatupidajale

Kella Ikoon
Ajavõit 
tööde halduselt
Statistika Ikoon
Ülevaade kulutatud ajast
Graafiku Ikoon
20%-line 
käibe kasv

Uku pakub ülesannete, tööaja- ja kliendihalduse tarkvara, mis loodud just raamatupidajate soove ja vajadusi silmas pidades.

Järgnevalt leiad meie klientide lood, kuidas Uku kasutusele võtmine on nende tööd efektiivsemaks, mugavamaks ja kasumlikumaks muutnud.

Nool

1. Mugav tööde haldus = Ajavõit

Karsgemi OÜ on väike, kuid tegus ettevõtte, kelle tegevusalaks on raamatupidamine ja finants- ning personaliteenus.

Probleem: Puudus hea süsteem tegevuste planeerimiseks. Tööde haldamine toimus läbi erinevate väljaprinditud paberite.

Muutus: Uku kasutuselevõtmisega muutus Karsgemi OÜ töö tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Igale kliendile sisestati korduvülesannete plaan, mis tekitab töötajate töölauale tegemist vajavad ülesanded. Ülesannetele saab lisada ka märkmeid, kommentaare ja manuseid. Karsemi juhid kasutavad Uku raporteid veendumaks, et töö kliendile saaks tehtud õigeaegselt. Töötajad kasutavad töölaua ja kalendri funktsioone saamaks ülevaadet töödest ning nende hetkeseisust.

“Koheselt sai hakata ülesandeid ühelt kasutajalt teisele suunama”
– Rebecca Liis Armus, juhataja
Punase tähekese ikoonPunase tähekese ikoonPilt Uku töölauast
Väärtus

Mugav ülesannete planeerimine, haldamine ja suunamine

Tööhalduselt võidetud aega kasutatakse ettevõtte laiendamisele

Sisend ettevõtte tegevust puudutavate otsuste tegemiseks

Kas ka Sina soovid, et ülesanded oleks organiseeritud ja mugavalt hallatavad?

Pole kindel, kas Uku sobib Sulle? Broneeri Demo ja saa teada!
Loo tasuta konto ›

2. Üle 60% tööajast Ukus kaardistatud

IMG Numeri on raamatupidamise, maksunõustamise ning palgaarvestusega tegelev ettevõte, kellel on üle Baltikumi 105 töötajat.

Probleem: Puudus hea lahendus tööde ajakulu jälgimiseks ning kliendiinfo haldamiseks.

Muutus: Tänaseks on Numeri tiim Ukut kasutanud 2 aastat ja nad on jõudnud selleni, et üle 60% tööajast on Ukus kaardistatud. Töötajad kasutavad aja sisestamiseks Uku stopperit ja manuaalset aja sisestamist, millega saab mugavalt sisestada uusi ajakirjeid või korrigeerida olemasolevaid. Mugav aja mõõtmine on andnud neile ülevaate ajakasutusest klientide, tööülesannete ja töötajate lõikes.

“Uku annab ülevaate, kui palju ja millise töö või hoopis suhtluse peale aega kulub.”
–  Piret Tootmaa, IMG Numeri IT-juht ning raamatupidaja
Kollase tähekese ikoonKollase tähekese ikoonPilt Uku raporti lehest
Väärtus

Ülevaade ajakulust klientide ja ülesannete lõikes

Selge arusaam tehtud töödest

Klientide hinnastamise lihtsam analüüsimine

3. Käibe kasv 20% tegemata lisatööd

CH Konsultatsioonid OÜ (CHK) on rahvusvaheline raamatupidamisteenust ning äri- ja maksukonsultatsioone pakkuv ettevõte, mille filiaalides töötab kokku üle 40 raamatupidaja.

Probleem: Puudus raamatupidajatele mõeldud kasutuslihtne lahendus, mis võimaldaks töid mugavalt hallata, tööülesandeid kasutajate vahel jagada, tööaega mõõta ja mida oleks võimalik olemasolevate süsteemidega liidestada.

Muutus: CHK hakkas kasutama Uku pakutavat terviklahendust, mis vastas kõikidele nende soovidele. Üllatavaks boonuseks sai asjaolu, et lisatööde mugav kirjapanemine, mis eelnevalt oli olnud kaootiline, suurendas ettevõtte käivet 20%. See andis juhile omakorda täpsema ülevaate klientidele tehtud töödest ja võimaldas selle info põhjal sõlmida uusi kokkuleppeid.

“Uku aitab paremini juhtida tööprotsesse ja seeläbi tõsta teenuse kvaliteeti. Uku on nagu rusikas silmaauku!”
–  Christer Haimi, CHK tegevjuht
Kollase tähekese ikoonKollase tähekese ikoonPilt Uku raporti lehest
Väärtus

20%-ne käibe kasv

Mugav tööde haldamine

Juhtidel parem ülevaade ettevõttest

Kas 20%-line käibe kasv kõlab ahvatlevalt? Registreeri tasuta kasutaja ja tutvu Uku võimalustega

Pole kindel, kas Uku sobib Sulle? Broneeri Demo ja saa teada!
Loo tasuta konto ›

4. Arveldamine kõikide tehtud tööde eest

Osaühing AR TÄHELEND on 1994. aastal asutatud raamatupidamisbüroo, kelle klientideks on ettevõtted nii Eestist kui ka välismaalt.

Probleem: Tööd jäid vahetevahel kirja panemata ja seetõttu ka arveldamata.

Muutus: Uku mugav ülesannete haldamine, mida AR TÄHELEND raamatupidajad harjusid süsteemselt kasutama aitas märgatavalt vähendada unustamisest tingitud vigu. Paranes ettevõtte arveldamine, sest nüüd on saadaval ülevaade raamatupidajate töödest ja ülesannetest, mille alusel on võimalik esitada arved kõikide tehtud tööde eest.

“Ukuga on ülevaade tehtud töödest, sealhulgas lisatöödest ning nende alusel saame esitada arve kõikide tehtud tööde kohta”
– Anu Allikvee, AR TÄHELEND juhataja
Halli tähekese ikoonHalli tähekese ikoonPilt Uku monitooring lehest
Väärtus

Võimalus esitada arve kõigi tehtud tööde eest

Ülevaade tehtud töödest, ka lisatöödest

Klientide andmed ning informatsioon ühes kohas

5. Kiire arvete koostamine

1Office Group on Eesti kapitalil põhinev äriteenuseid pakkuv ettevõte, mis on turul tegutsenud üle 10 aasta.

Probleem: Suurest kliendibaasist ja erinevatest kokkulepetest tingituna kulus arvete koostamisele ebamõistlik aeg.

Muutus: 1Office Group võttis kasutusele Uku arveldamise lahenduse, mille sai ettevõte seadistada vastavalt oma vajadustele. Nüüd käib arvete koostamine 1Office Groupis kiirelt, sest Uku automatiseerib enamik tööst.

“Uku arveldamine on suur ajavõit! Manuaalse andmete koostamise asemel genereerib Uku sisestatud andmete põhjal arved ise.”
– Grete Janson, 1Office Groupi operatiivjuht
Punase tähekese ikoonPunase tähekese ikoonPilt Uku töölauast
Väärtus

Arvete koostamisele kuluva aja vähenemine

Töödest selgem arusaam

Kindlus, et kliendilubadused saavad täidetud

Kas ka Sina soovid, et ülesanded oleks organiseeritud ja mugavalt hallatavad?

Pole kindel, kas Uku sobib Sulle? Broneeri Demo ja saa teada!
Loo tasuta konto ›

6. Ülevaade kuu lõpetamise töödest

ETS NORD AS on ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootmise ning müügiga tegelev ettevõte, kelle 10-liikmeline finantstiim kasutab ülesannete haldamiseks Ukut.

Probleem: Puudus hea ülevaade kuulõpetamise töödest, nende staatusest ja neile kuluvast ajast.

Muutus: Nüüdseks on kogu ETS Nordi finantstiim tööde haldus Exceli tabelite asemel Ukus. Suurim muudatus on olnud igakuiste ülesannete kopeerimisest-kleepimisest vabanemine. Ülesanded oli Ukusse vaja sisestada ainult korra ja nüüd loob Uku need ise vastavalt plaani sisestatud korduvusele. “Jooksva kuu ülesanded” vaade annab tiimiliikmetele hea ülevaate, kas töödega ollakse ajakavas või vajab mõni ülesanne lisatähelepanu.

“Uku aitas meil töökorralduses jõuda tänapäevasele tasemele”
–  Ene Saluste, EST Nordi finantsjuht
Kollase tähekese ikoonKollase tähekese ikoonPilt Uku raporti lehest
Väärtus

Ülevaade tehtud ja tegemata töödest

Teave tööde ajakulust

Paremad juhtimisotsused

7. Üks tööriist viie asemel

Uku teenus on loodud raamatupidajatele mõeldes, kuid aitab efektiivselt ka teiste valdkondade tegijaid. Nende hulgas on näiteks sekretäri- ja assistenditeenuseid pakkuv Virtuaalassistent OÜ.

Probleem: Vaja oli mõõta ja planeerida aega, kuid erinevate töövahendite (Google Calendar, Trello, SweetProcess, Wunderlist, tavaline pabermärkmik, Drive, Dropbox, Toggl jne) vahel navigeerimine oli ajamahukas.

Muutus: Kogu funktsionaalsus, mida Virtuaalassistent vajas, on Uku näol ühte kohta kokku koondatud, mille kasutamine on lihtsustab Virtuaalassistendi töövoogu. Uku võimaldab mõõta ja sisestada tööaega, vaadata ülesandeid töölaua või kalendri vaatest, jagada ülesandeid kolleegidega ning sisestda ülesannete juurde tööjuhendeid.

“Uku ühendab endas mitmete programmide funktsioone ja seda kõike ühes kohas. Uku abil ei jää ükski kohustus kahe silma vahele!”
–  Anna-Liisa Lukas, Virtuaalassistent OÜ tegevjuht
Kollase tähekese ikoonKollase tähekese ikoonPilt Uku raporti lehest
Väärtus

Kogu tööde haldus mugavalt ühes kohas

Ajaarvestus klientide ja töötajate lõikes

Ajavõit tööde halduselt

Kas Uku pakutavad tööde halduse ja ajaarvestuse võimalused hakkasid huvi äratama? Registreeri tasuta konto ja vaata kuidas Uku saab just Sulle kasulik olla!

Pole kindel, kas Uku sobib Sulle? Broneeri Demo ja saa teada!
Loo tasuta konto ›
Luba eksperdil hinnata Sinu raamatupidamisbüroo vajadusi
Triin
Broneeri demo Triinuga